Tietosuojaseloste

Kuva: Katja Helena Photography

Verkkosivuston osoite on: https://fitmind.fi

1. REKISTERIN PITÄJÄ

FitMind Psychotherapies
Y-tunnus: 2502504-4
annina.aaltonen@fitmind.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Annina Aaltonen
annina.aaltonen@fitmind.fi
050 433 0406

3. REKISTERIN NIMI

FitMind verkkosivun käyttö- ja viestintärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja tallennetaan, jotta yhteydenottolomakkeelta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä. Google analyticsin keräämien lokitietojen ja evästeiden avulla kehitetään kotisivuja.

5. REKISTERIN TIETOSELOSTE

Yhteydenottolomakkeella kerätään seuraavia henkilötietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Muut vapaamuotoiset tiedot:
Viestin aihe

Viestin sisältö
Toivottu yhteydenottotapa (sähköposti / puhelimitse)
Milloin parhaiten tavoitettavissa

Lisäksi tallennetaan yhteydenottolomakkeen lähettämisen ajankohta (päivämäärä ja kellonaika).

5. MUILTA SIVUSTOILTA UPOTETTU SISÄLTÖ

Tämän sivuston sivut saattavat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeen kautta.

Lisäksi Google analytics kerää automaattisesti käyttötilastoja.

7. SÄÄNNONMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietojasi ei säännönmukaisesti luovuteta kenellekään.

8. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoverkko ja atk-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä. Atk-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Sivuston tietoliikenne on salattua.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Tarkastuspyynnöstä on oikeus periä kohtuullinen korvaus.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

12. EVÄSTEET

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (englanniksi cookies). Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla. Ohjeet evästeiden käytön estämiseen löydät selaimesi omilta ohjesivuilta.

13. SIVUSTON KÄYTÖN TILASTOINTI

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Tilastoinnin evästeet voivat tallentaa mm. seuraavanlaista tietoa:

Vierailun kellonaika
Vieraillut sivut sivustolla
Mistä vierailija saapui sivustolle
Mitä selainta vierailija käytti
Lisätietoa tilastoinnin keräämästä datasta löydät täältä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi